Aannemen Wets Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

In 2015 en 2016 is het arbeidsrecht drastisch veranderd met diverse wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid(WWZ), die gefaseerd zijn ingevoerd. Na bijna vijf jaar en vele onderzoeken verder is het tijd om de WWZ aan te passen. Hiertoe heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 het voorstel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans(Wab) aangenomen. Al hoewel het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is, dient uw organisatie er rekening mee te houden dat de Wab al in 2020 in werking zal treden. De partijen die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd hebben ook na de recentelijke verkiezingen een ruime meerderheid in de Eerste Kamer waardoor het naar alle waarschijnlijk ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen.

Wat betekent deze wijziging voor u? De Arbeidsjurist zet de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen voor u op een rij.

Cummulatiegrond

De belangrijkste wijziging ligt besloten in het ontslagrecht, waar een nieuwe ‘negende ontslaggrond’ wordt toegevoegd aan de limitatieve lijst van ontslaggronden. Op dit moment kan een rechter enkel ontbinden op basis van een voldragen ontslaggrond. Met deze nieuwe grond kan de rechter ook tot ontbinding overgaan indien er sprake is van twee of meer onvoldragen ontslaggronden. Hier staat dan wel een hogere transitievergoeding tegenover, waarover hierna meer.

Transitievergoeding

Op dit moment is een werkgever vanaf een tweejarig dienstverband een transitievergoeding verschuldigd. Met de invoering van de Wab is de werkgever vanaf de eerste dag een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding wordt teruggebracht naar een derde maandsalaris per dienstjaar, ook voor dienstverbanden langer dan tien jaar. Indien de rechter overgaat tot ontbinden van de arbeidsovereenkomst op de nieuwe ontslaggrond kan de transitievergoeding worden verhoogd van 100 naar maximaal 150%.

Ketenregeling

In 2015 is de ketenregeling met een jaar teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. De Wab brengt deze termijn weer terug naar drie jaar. De tussenpozen blijft wel zes maanden, waarvan wel kan worden afgeweken bij cao.

Proeftijd

Er is enige tijd sprake geweest om de proeftijd aan te passen, maar deze is na beraadslaging in de Tweede Kamer uit de Wab geschrapt. Dit betekent dat de proeftijd behouden blijft in zijn huidige vorm.

Wilt u nog meer weten over de Wab of advies wat u het beste kan doen met uw (lopende) arbeidsovereenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact op met De Arbeidsjurist. Op deze nieuwspagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Raoul Boonstra

Raoul Boonstra

Bij De Arbeidsjurist wordt u geholpen door mr. R. Boonstra, recentelijk afgestudeerd en daardoor op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.