Nieuws

Zoek
de-arbeidsjurist
Nieuwe regels

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid als opvolger van de Werktijdverkortingsregeling

De uitbraak van het Coronavirus zorgt ervoor dat veel bedrijven omzet mislopen of bang zijn om omzet mis te lopen. Deze angst kan er zelfs toe leiden dat bedrijven oproepkrachten niet meer oproepen, tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet worden verlengd en zelfs arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden beëindigd middels vaststellingsovereenkomst. Toch is het niet noodzakelijk om direct

Lees meer
corona de-arbeidsjurist
Advies

Praktische tips voor werkgevers en werknemers tijdens Coronacrisis

We kunnen er niet meer omheen: het Coronavirus heeft na China de hele wereld in zijn greep. Iedereen heeft hier op zijn eigen manier mee te maken. Dat kan zijn als zelfstandige, als werknemer binnen een organisatie of als werkgever. De eerste gevolgen zijn nu al zichtbaar: opdrachten worden afgezegd of opgeschort, tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden

Lees meer
vaststellingsovereenkomst de arbeidsjurist
Advies

Juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een bekende overeenkomst binnen het arbeidsrecht. Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarbinnen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Door een vaststellingsovereenkomst aan te gaan wordt een procedure bij het UWV of rechtbank voorkomen, aangezien ‘met wederzijds goedvinden’ tot beëindiging wordt gekomen. Werkgevers zijn over het algemeen

Lees meer
zakelijk juridisch advies arbeidsjurist
Nieuwe wet

Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

Op 24 maart hebben wij u bericht over de voorgenomen plannen in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op 28 mei is deze wet ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het bedrijfsleven zich, vijf jaar na invoering van de Wwz, mag gaan opmaken voor een volgende hervorming van het arbeidsrecht. In het nieuwsbericht

Lees meer
arbeidsjurist
Tip

Radar aflevering rechtsbijstandsverzekeraars

Op 4 maart heeft het televisie programma Radar aandacht besteed aan de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars. Radar ontdekte dat dossiers die bij grote kantoren binnen komen zonder medeweten van de cliënt(en) worden doorverkocht aan kleine kantoren of zelfstandigen. Deze kleine kantoren of zelfstandigen dienen het dossier voor een vast bedrag af te wikkelen. Het gevaar schuilt

Lees meer
arbeidsjurist
Nieuwe wet

Aannemen Wets Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

In 2015 en 2016 is het arbeidsrecht drastisch veranderd met diverse wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid(WWZ), die gefaseerd zijn ingevoerd. Na bijna vijf jaar en vele onderzoeken verder is het tijd om de WWZ aan te passen. Hiertoe heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 het voorstel van de Wet Arbeidsmarkt in

Lees meer