Nieuws

Zoek
zakelijk juridisch advies arbeidsjurist
Nieuwe wet

Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

Op 24 maart hebben wij u bericht over de voorgenomen plannen in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op 28 mei is deze wet ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het bedrijfsleven zich, vijf jaar na invoering van de Wwz, mag gaan opmaken voor een volgende hervorming van het arbeidsrecht. In het nieuwsbericht

Lees meer
arbeidsjurist
Nieuwe wet

Aannemen Wets Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

In 2015 en 2016 is het arbeidsrecht drastisch veranderd met diverse wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid(WWZ), die gefaseerd zijn ingevoerd. Na bijna vijf jaar en vele onderzoeken verder is het tijd om de WWZ aan te passen. Hiertoe heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 het voorstel van de Wet Arbeidsmarkt in

Lees meer