HR Dienstverlening

hr dienstverlening arbeidsjurist

Naast juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht kunt u, als werkgever, bij De Arbeidsjurist ook terecht voor diverse diensten binnen uw HR afdeling. Hierbij kan u denken aan:
• Tijdelijke vervanging van uw HR medewerker;
• Het voeren van exit gesprekken;
• Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen;
• Ondersteuning bij de invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO).

Tijdelijke vervanging van uw HR medewerker

Het kan voorkomen dat uw HR medewerker tijdelijk niet in staat is om arbeid te verrichten. Denk hierbij aan kortdurend of langdurend verlof. Het kan zijn dat uw HR medewerker bijvoorbeeld enkele maanden met zwangerschapsverlof gaat, uw HR medewerker langdurig arbeidsongeschikt is geraakt of dat uw organisatie een vacature niet vervuld krijgt.

Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij u behoefte kan hebben aan tijdelijke vervanging. De Arbeidsjurist biedt tijdelijke HR diensten aan zodat u door kan gaan met ondernemen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over HR werkzaamheden.

Het voeren van exit gesprekken

Indien uw organisatie te maken heeft met een hoog verloop, dan kan het wenselijk zijn om exit gesprekken te voeren om de oorzaak/oorzaken hiervan te achterhalen. Uiteraard kan u deze gesprekken zelf voeren, maar ervaring leert dat deze gesprekken beter extern kunnen worden gevoerd. Mocht u behoefte hebben aan één of meerdere gesprekken inclusief heldere, transparante en eerlijke evaluatie? Dan is De Arbeidsjurist beschikbaar om u hierbij te helpen.

Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen

Bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten komt meer kijken dan u denkt. Welke looptijd kiest u? Moet ik een concurrentiebeding opnemen? Wilt u een proeftijd overeenkomen? Welk recht wil ik van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomst? Wil ik aansluiten bij een cao?

Op de meeste van deze vragen weet u zelf het antwoord wel. Toch is het lastig om dit te vertalen naar een arbeidsovereenkomst. Want hoe ziet een concurrentiebeding er uit? Waar moet een dergelijk beding aan voldoen? En mag u wel een proeftijd overeenkomen? Nu worden de vragen een stuk lastiger. De Arbeidsjurist kan u hierbij adviseren of standaard overeenkomsten voor u opstellen. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met wetgeving, maar kijken we ook naar uw organisatie.

Daarnaast kan het zijn dat u laptops, mobiele telefoons en auto’s ter beschikking stelt aan uw medewerkers. Dat de kosten voor rekening van de werkgever komen is vanzelfsprekend, maar eveneens vanzelfsprekend is het om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Het is daarom verstandig vast te leggen hoe deze middelen gebruikt worden, wie deze mag gebruiken en voor hoe lang. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsauto, mag de zoon of dochter van uw medewerker hier ook gebruik van maken? Indien uw medewerker niet in staat is om arbeid te verrichten, mag u uw medewerker dan vragen om deze bedrijfsmiddelen weer in te leveren? Deze vragen kan u vooraf beantwoorden door deze vast te leggen. Ook hierbij is De Arbeidsjurist u graag van dienst.

Ondersteuning bij de invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)

Vandaag de dag is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) een veelvoorkomend begrip en verwachten uw stakeholders dat ook u uw steentje bijdraagt. Dit kan op zeer uiteenlopende wijzen, zo kan u zonnepanelen op uw bedrijfspand plaatsen, lokale sponsoracties ondersteunen of uw medewerkers stimuleren om te sporten en gezond te eten.

Heeft u er wel eens aan gedacht om toch die kandidaat van 61 aan te nemen, of die kandidaat met een arbeidsbeperking? Met uw HR beleid kan u ook verschil maken. Voor bedrijven die voor de overheid werken is het zelfs verplicht, door bijvoorbeeld Social Return On Investment (SROI) toe te passen. Hierbij dienen opdrachtnemers een gedeelte van de aanneemsom te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Arbeidsjurist kan u adviseren en ondersteuning bieden bij de invulling van uw MVO beleid. De Arbeidsjurist beschikt over een uitgebreid netwerk, waaronder certificeringsinstanties, werkgeverservicepunten en uitzendbureaus die kunnen helpen bij uw invulling.

Bovenstaande diensten zijn een greep uit de mogelijkheden van De Arbeidsjurist. Heeft u interesse in één van deze diensten of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met De Arbeidsjurist.