Juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een bekende overeenkomst binnen het arbeidsrecht. Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarbinnen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Door een vaststellingsovereenkomst aan te gaan wordt een procedure bij het UWV of rechtbank voorkomen, aangezien ‘met wederzijds goedvinden’ tot beëindiging wordt gekomen. Werkgevers zijn over het algemeen bekend met deze procedure en de inhoud hiervan of kunnen zich de inzet van juridisch advies permitteren. Voor werknemers ligt dit over het algemeen anders. Vaak hebben werknemers geen idee wat zij moeten doen wanneer zij een vaststellingsovereenkomst ontvangen. In deze blog wordt het gehele proces van de vaststellingsovereenkomst besproken, vanaf de aanleiding tot de afhandeling. Na het lezen van deze blog weet u meer over de vaststellingsovereenkomst.

Aanleiding

Uw werkgever kan vele redenen hebben om u een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. In veel gevallen zal worden gesproken van ‘bedrijfseconomische redenen’ of ‘een verschil van inzicht’. Indien het daadwerkelijk gaat om bedrijfseconomische redenen kan het voorkomen dat uw werkgever gaat fuseren, wordt overgenomen of dat het financieel niet goed gaat. Een verschil van inzicht is vaak een term om een onderliggende informele reden aan te duiden. Informele redenen zijn bijvoorbeeld: aanmerkingen op uw functioneren, een hoog ziekteverzuim, u ligt niet goed in de groep of de relatie met uw leidinggevende of directie is verstoord. 

In geval van bedrijfseconomische redenen kan de werkgever ontslag voor u aanvragen bij het UWV en voor overige redenen bij de rechtbank. Vaak zijn deze routes tijdrovend en kostbaar, waardoor werkgevers vaak eerst proberen om met u tot een oplossing te komen. 

Het aanbod

Indien uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst wilt aanbieden wordt u naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van de dag of einde van de werkweek uitgenodigd voor een gesprek met uw leidinggevende en/of personeelszaken. Hierin wordt de vaststellingsovereenkomst aangeboden en een korte toelichting gegeven. Over het algemeen is dit gesprek kort en wordt u naar huis gestuurd om het aanbod te overwegen. Een goede werkgever zal u de mogelijkheid bieden om juridisch advies in te winnen en in vele gevallen dragen zij hiervoor zelfs de kosten als u hiervoor niet verzekerd bent.

De meeste werknemers zullen een deel van de inhoud van een vaststellingsovereenkomst begrijpen. Echter, het is belangrijk dat u zich laat bijstaan om u te laten voorlichten over de inhoud die u niet begrijpt. Daarnaast weet een juridisch adviseur vaak goed te beoordelen wat uw onderhandelingsruimte is. Samen met uw juridisch adviseur kunt u een strategie bepalen. Doordat uw werkgever vaak de kosten hiervoor draagt, kunt u hier in veel gevallen kosteloos gebruik van maken. Het belangrijkste is in ieder geval om nooit direct tot ondertekening over te gaan, ook niet als uw werkgever u daartoe probeert te dwingen. Dergelijke gesprekken zijn vaak emotioneel, waardoor u mogelijk een beslissing neemt waar u in later stadium spijt van krijgt.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De meeste werknemers staren zich vaak blind op geld. Waar in het verleden de kantonrechtersformule werd gebracht, geldt op dit moment de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding wordt in de volksmond ook wel ‘de afkoopsom’, ‘de ontslagvergoeding’, ‘de gouden handdruk’ of ‘vertrekpremie’ genoemd. De transitievergoeding is oorspronkelijk bedoeld als maximum vergoeding om het ontslagrecht goedkoper en makkelijker te maken. In de praktijk is het echter een minimum geworden. Er zijn situaties waarin u een hogere vergoeding kan krijgen. Om onduidelijkheden te voorkomen spreken we in het vervolg van deze blog over ‘beëindigingsvergoeding’. Natuurlijk is de beëindigingsvergoeding een zeer belangrijke component, doch zijn er andere onderdelen die heel belangrijk zijn. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • De hoogte van de beëindigingsvergoeding; 
  • Eventueel verval van bezwarende bedingen;
  • Uw recht op WW-uitkering;
  • Vaststellen van data over beëindiging, eindafrekening en eventuele vrijstelling van werk;
  • Verrekening van openstaande verlofaanspraken, bonussen, vakantiegelden of overige vergoedingen.

Naast voornoemde punten staat het zowel de werkgever als de werknemer vrij om onderdelen toe te voegen in een vaststellingsovereenkomst, een en ander binnen de kaders van de wet.

Afronding

Indien u, na overleg met een juridisch adviseur, tot een passende vaststellingsovereenkomst bent gekomen met uw werkgever kan u tot ondertekening overgaan. Het belangrijkste is dat u zelf tevreden bent over de inhoud hiervan. Zelfs nadat u een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend geniet u bescherming. Zo heeft u na ondertekening veertien dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan u, zonder opgave van redenen, uw toestemming intrekken. 

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden en wilt u juridisch advies? Of heeft u een vraag naar aanleiding van voornoemde, neemt u dan contact op.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Raoul Boonstra

Raoul Boonstra

Bij De Arbeidsjurist wordt u geholpen door mr. R. Boonstra, recentelijk afgestudeerd en daardoor op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.