Juridisch advies

achtergrond de arbeidsjurist

De Arbeidsjurist is gespecialiseerd in juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht. Bijna iedereen heeft dagelijks, onbewust of bewust, te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemers en werkgevers. Grofweg is het arbeidsrecht onder te verdelen in het ontslagrecht, arbeidstijden- en omstandigheden, medezeggenschapsrecht, contractuele bedingen en regels omtrent loon en verlof. Daarnaast heeft het sociale zekerheidsrecht een nauwe relatie met het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht schept verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemer. Deze verplichtingen beogen de belangen van werkgevers en werknemers te behartigen. Deze belangen zijn vaak hetzelfde, maar helaas niet altijd hetzelfde in de praktijk. De Arbeidsjurist kan zowel belangen van werkgevers als werknemers behartigen. Wilt u weten hoe De Arbeidsjurist u van juridisch advies kan voorzien? Maak hieronder uw keuze en lees wat De Arbeidsrecht voor u kan doen.