Particulier

particulier juridisch advies arbeidsjurist

Als werknemer is het niet eenvoudig op te boksen tegen uw werkgever. Over het algemeen heeft uw werkgever meer financiële- en pressiemiddelen ten tijde van geschillen. Dit betekent niet dat u altijd het onderspit delft wanneer uw werkgever u probeert te ontslaan, zijn zorgplicht niet nakomt of andere afspraken schendt. Het arbeidsrecht biedt ruime bescherming voor werknemers.

Om u een inkijkje te geven in het arbeidsrecht treft u hieronder enkele onderwerpen binnen het arbeidsrecht aan waar veel vragen en geschillen over zijn. Heeft u een vraag naar aanleiding van een van deze onderwerpen of staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact op met De Arbeidsjurist.

Ontslagrecht

De meeste geschillen tussen werkgevers en werknemers betreffen het ontslagrecht. Het Nederlandse arbeidsrecht kent een ruime bescherming binnen het ontslagrecht. Uw werkgever kan u slechts ontslaan als voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden:

  • U bent langer dan twee jaar ziek;
  • Uw werkgever heeft een ontslagvergunning verkregen van het UWV;
  • U wordt op staande voet ontslagen wegens een dringende reden (zoals diefstal, fraude of ander wangedrag);
  • De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever;
  • U sluit een ‘Vaststellingsovereenkomst’ met uw werkgever.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van deze laatste optie. In een vaststellingsovereenkomst legt u de voorwaarden vast waarop u en uw werkgever met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is de snelste en eenvoudigste manier voor een werkgever om afscheid te nemen van u. Het biedt ook werknemers veel voordelen. Het belangrijkste is dat het ruimte biedt om te onderhandelen over vergoedingen, de opzegtermijn en indien van toepassing het concurrentiebeding. Daarnaast kan het u aanzienlijke kosten voor rechterlijke procedures besparen en voorkomt u een lange periode van onzekerheid. Met de vaststellingsovereenkomst heeft u zekerheid en loopt u minder risico. Vanzelfsprekend is het van belang niet zomaar een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, maar hierover juridisch advies in te winnen. In veel gevallen zijn werkgevers bereid om (een deel) de kosten te vergoeden. Heeft u een voorstel van uw werkgever ontvangen en wilt u advies over uw reactie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Proeftijd & de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd

Veel arbeidsovereenkomsten vangen aan met een proeftijd. De proeftijd is een periode waarin zowel u als uw werkgever de tijd heeft om te wennen aan elkaar en te ontdekken of de werkzaamheden bij uw ervaring en persoonlijkheid passen. De proeftijd is aan strenge regels gebonden om misbruik te voorkomen. Zo mag de proeftijd niet altijd worden overeengekomen, is de proeftijd voor beiden partijen aan dezelfde voorwaarden gebonden en mag deze niet oneindig duren.

Een proeftijd kan zowel in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als onbepaalde tijd worden opgenomen. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is erg belangrijk voor werknemers, het biedt voornamelijk financiële stabiliteit in de privé situatie. Uw werkgever mag dan ook niet oneindig arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met u overeenkomen. Uw werkgever moet u na een bepaalde periode een vast contract aanbieden. Heeft u vragen over uw proeftijd of wilt u weten of u recht heeft op een vast contract? Neem dan vrijblijvend contact op.

Het concurrentiebeding

Als werknemer kan het voorkomen dat u in nauw contact staat met klanten van uw werkgever of bekend bent met concurrenten van uw werkgever. De kans bestaat dat één van deze partijen u benadert voor een functie. Uw werkgever wil dat in de meeste gevallen voorkomen. Een manier om dat te voorkomen of ten minste te bemoeilijken is het concurrentiebeding. Veel werknemers in Nederland hebben een dergelijk beding in hun contract staan. Omdat een concurrentiebeding de vrijheid van werknemers ernstig kan beperken zijn hier regels aan gebonden. Zo mag een concurrentiebeding niet altijd worden opgenomen, dient deze schriftelijk overeengekomen te worden en zal de werkgever moeten motiveren waarom u een concurrentiebeding heeft. Heeft u een concurrentiebeding en wilt u de geldigheid hiervan controleren? Neem dan vrijblijvend contact op.

Collectieve regelingen en medezeggenschap

Medezeggenschap is een zeer breed begrip in het arbeidsrecht. Het omvat onder andere regelingen bij cao, de ondernemingsraad, collectief ontslag en de overgang van onderneming. Hiervan is de cao het meest bekend. Naast de individuele arbeidsovereenkomst kan een verhouding tussen u en uw werkgever worden beheerst door een cao. Een cao kan worden omschreven als een grote arbeidsovereenkomst die als een deken over uw individuele arbeidsovereenkomst heen valt. In een cao kunnen tal van zaken worden geregeld zoals minimum loon, vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsomstandigheden. Een cao kan op ondernemingsniveau worden gesloten, maar ook voor een hele sector zoals de zorg of de landbouw.

Wilt u weten of een cao op u van toepassing is of heeft u inhoudelijke vragen over uw cao? Neem dan vrijblijvend contact op.