Zakelijk

zakelijk juridisch advies arbeidsjurist

Als werkgever bent u er bij gebaat dat uw werknemers gezond zijn, gemotiveerd zijn en bovenal goede resultaten halen voor uw bedrijf. Helaas is dat niet altijd het geval. Het kan zijn dat uw medewerkers zich ziek melden, ongemotiveerd raken of eisen stellen waar u niet aan kan voldoen. Indien u een geschil heeft met één van uw werknemers kan De Arbeidsjurist u in uiteenlopende onderwerpen van dienst zijn.

Om u een inkijkje te geven in het arbeidsrecht treft u hieronder enkele onderwerpen binnen het arbeidsrecht aan waar veel vragen en geschillen over zijn. Heeft u een vraag naar aanleiding van een van deze onderwerpen of staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact op met De Arbeidsjurist.

Ontslagrecht

De meeste geschillen tussen werkgevers en werknemers betreffen het ontslagrecht. Het Nederlandse arbeidsrecht kent een ruime bescherming binnen het ontslagrecht. U kan uw werknemer alleen ontslaan indien voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden:

  • Uw werknemer is langer dan twee jaar ziek;
  • U heeft een ontslagvergunning verkregen van het UWV;
  • Er is sprake van een ernstige gedraging van uw werknemer wat een dringende reden oplevert (zoals diefstal, fraude of ander wangedrag);
  • De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer;
  • U sluit een ‘Vaststellingsovereenkomst’ met uw werknemer. 

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van deze laatste optie. In een vaststellingsovereenkomst legt u de voorwaarden vast waarop u en uw werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is de snelste en eenvoudigste manier voor een werkgever om afscheid te nemen van een werknemer. Het levert u als werkgever vele voordelen op. U bespaart tijd, u voorkomt een ellelange en kostbare gerechtelijke procedure, u voorkomt dat de betrokken werknemer schade aanricht binnen uw organisatie en u loopt minder risico op financiële consequenties. Het is ook voor werknemers interessant om een vaststellingsovereenkomst te aanvaarden. Het voorkomt de werknemer een hoop stress, uw werknemer behoudt zijn recht op een uitkering en ontvangt een vergoeding.

Het is dus voor beide partijen een interessante optie. Het is van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Zo legt u vast welke vergoedingen er worden betaald, of de werknemer wordt vrijgesteld van werk en maakt u afspraken over de geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst. Wilt u een werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden en heeft u hulp nodig bij het opstellen hiervan? Neem dan vrijblijvend contact op met De Arbeidsjurist om de vaststellingsovereenkomst voor u op te maken.

De Arbeidsjurist is er uiteraard ook voor u als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wilt beëindigen op basis van één van de andere voornoemde situaties. In deze gevallen ligt een grote rol weggelegd voor u als werkgever om te zorgen voor een compleet dossier. Zo heeft u tal van re-integratie verplichtingen tijdens de eerste twee jaar ziekte en als u ontevreden bent over het functioneren van uw medewerker zal u zelf de bewijslast dragen. De Arbeidsjurist kan u helpen bij het opbouwen van deze dossiers en verplichtingen.

Arbeidsovereenkomsten en reglementen

De meeste bedrijven hebben standaard overeenkomsten, die enkel op detail niveau worden aangepast voor een werknemer. Daarnaast zijn er vaak reglementen of separate overeenkomsten voor het gebruik van bedrijfsauto’s, telefoons en/of laptops. Het is van belang om hierin duidelijk vast te leggen hoe deze gebruikt worden, wie deze mag gebruiken en welke sancties worden opgelegd indien deze worden overtreden. Wilt u graag advies over uw standaard overeenkomsten en/of reglementen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Bijzondere bedingen

De arbeidsovereenkomst kunnen veel bedingen of clausules bevatten. Hierbij kan u denken aan het concurrentiebeding, het relatiebeding, een geheimhoudingsplicht of een verbod op nevenactiviteiten. Deze bedingen en clausules kunnen samengaan met forse boetes. Deze boetes zijn niet altijd terecht. Wilt u bijzondere bedingen of clausules laten controleren? Dat kan ook bij De Arbeidsjurist. Wilt u bijvoorbeeld een droom kandidaat aannemen, maar kan hij niet weg bij zijn huidige werkgever door een concurrentiebeding? Wij kunnen de geldigheid van het concurrentiebeding voor u beoordelen.

Voornoemde zijn een beperkt aantal situaties waarbij De Arbeidsjurist u kan bijstaan. Ook voor overige vragen bent u van harte welkom!