Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid als opvolger van de Werktijdverkortingsregeling

De uitbraak van het Coronavirus zorgt ervoor dat veel bedrijven omzet mislopen of bang zijn om omzet mis te lopen. Deze angst kan er zelfs toe leiden dat bedrijven oproepkrachten niet meer oproepen, tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet worden verlengd en zelfs arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden beëindigd middels vaststellingsovereenkomst. Toch is het niet noodzakelijk om direct tot dergelijke maatregelen over te gaan. Al geruime tijd kunnen werkgevers in zwaar weer een beroep doen op de Werktijdverkortingsregeling (hierna: wtv-regeling). De uitbraak van het Coronavirus heeft ertoe geleid dat er een exorbitante stijging in het aantal aanvragen voor werktijdverkorting heeft plaatsgevonden. Zoals de overheid omschrijft: ‘de wtv-regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid heeft hierop besloten deze regeling per direct in te trekken. Betekent dit een einde aan tegemoetkoming van de overheid? Nee, integendeel. Het kabinet wil graag zoveel mogelijk werkgevers financieel tegemoetkomen, met een eenvoudigere en snellere manier dan middels de wtv-regeling. Het kabinet introduceert ‘het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ (hierna: now-regeling).

Met dit noodfonds wil de overheid zorgen voor een compensatie voor de loonkosten voor bedrijven met een significante daling van de omzet sinds 1 maart 2020. Ondanks het feit dat deze now-regeling nog niet volledig is uitgewerkt en nog niet van kracht is, zijn de eerste voorwaarden inmiddels bekend. Werkgevers die een minimaal omzetverlies van 20% verwachten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een beroep doen op de now-regeling. De belangrijkste vraag is natuurlijk welke voorwaarden de overheid stelt aan deze now-regeling. De voorwaarden die, vooralsnog, bekend zijn gemaakt zijn als volgt:

  • De werkgever dient zich bij aanvraag te committeren aan het feit dat zij geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zal aanvragen gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen;
  • De omzetdaling moet aanwijsbaar zijn vanaf 1 maart 2020;
  • Na beoordeling van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming, achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest;
  • De regeling wordt voor maximaal drie maanden toegekend, met mogelijke eenmalige verlenging van wederom drie maanden tot een maximale totale duur van zes maanden;
  • Tijdens de toekenning betaalt de werkgever het loon door zoals gebruikelijk, de tegemoetkoming vanuit het UWV wordt aan de werkgever uitbetaald.

Naast de toekenning van de tegemoetkoming is er verschil in de hoogte van de tegemoetkoming. Ook daarvoor heeft de overheid drie rekenvoorbeelden gepubliceerd:

  • Bij 100% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • Bij 50% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • Bij 25% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Aanvragen voor de ‘oude’ wtv-regeling worden door het UWV omgezet en beoordeeld naar de nieuwe now-regeling. Zoals gezegd is de wtv-regeling per direct ingetrokken en is het op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe now-regeling ingaat. Op de website van de rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now is de meest actuele informatie te vinden.

Is de komst van deze now-regeling voor u te laat, heeft u vragen naar aanleiding van voornoemde of over aanverwante onderwerpen dan kunt u contact opnemen voor arbeidsrechtelijk juridisch advies op maat. 

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Raoul Boonstra

Raoul Boonstra

Bij De Arbeidsjurist wordt u geholpen door mr. R. Boonstra, recentelijk afgestudeerd en daardoor op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.