Privacybeleid

privacybeleid arbeidsjurist

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hierin zijn regels vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens voor bedrijven en overheidsinstanties. Dit betekent dat bedrijven en overheidsinstanties vanaf deze datum privacyregels moeten naleven en zelfs moeten kunnen aantonen dat zij hieraan voldoen.

De ervaring van De Arbeidsjurist is dat nog lang niet alle bedrijven ‘AVG proof’ zijn. Dit is niet onbegrijpelijk, aangezien deze verordening 88 pagina’s kent vol juridische vaktermen. Toch is er een groot risico indien u de AVG niet correct naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen wanneer de AVG wordt overtreden. Sinds de invoering van de AVG heeft de AP al diverse boetes uitgedeeld, die variëren van enkele tienduizenden euro’s tot honderdduizenden euro’s. Dat wilt u natuurlijk niet overkomen.

De Arbeidsjurist is u graag van dienst bij het opstellen van uw privacybeleid. Dit gebeurt aan de hand van onze eigen, transparante, werkwijze:

  • In kaart brengen van de organisatie
  • Inzichtelijk maken welke gegevens worden verwerkt
  • Juridisch privacy statement opstellen
  • Opstellen en afstemmen privacy statement op uw personeel
  • Evaluatie

De AVG legt u geen verplichtingen op voor de wijze waarop u uw privacybeleid communiceert naar uw werknemers, enkel dat het op ‘passende’ wijze plaatsvindt. In de praktijk zal dit eenvoudig zijn voor advocatenkantoren en juridische dienstverleners, maar in branches waarin weinig tot geen inhoudelijke kennis van zaken is wordt dat een stuk lastiger.

Wilt u een sparringpartner om u uit te leggen wat de AVG precies inhoudt en hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden naar uw stakeholders? Neem dan contact op met De Arbeidsjurist.