Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

Op 24 maart hebben wij u bericht over de voorgenomen plannen in de Wet arbeidsmarkt in balans. Op 28 mei is deze wet ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het bedrijfsleven zich, vijf jaar na invoering van de Wwz, mag gaan opmaken voor een volgende hervorming van het arbeidsrecht.

In het nieuwsbericht van 24 maart heeft u de grootste wijzigingen al kunnen lezen. Naast deze wijziging is er nog een belangrijke wijziging met betrekking tot oproepkrachten. Oproepkrachten dienen vanaf 2020 minimaal vier dagen voordat de arbeid plaatsvindt te worden opgeroepen, het is mogelijk om deze periode middels cao in te korten naar één dag. Wanneer een oproepkracht twaalf maanden werkzaam is geweest bij een bedrijf dient het bedrijf een aanbod te doen voor vaste uren. Dit aanbod dient minimaal de gemiddelde arbeidsomvang van de voorgaande twaalf maanden te bedragen. Er is geen sprake van overgangsrecht, voor oproepcontracten die op 1 januari 2020 ten minste twaalf maanden duren dienen direct in januari een aanbod te ontvangen!

Bereid u dus goed voor en wacht niet af tot volgend jaar, zorg dat u voorbereid bent! Mocht u vragen hebben over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans dan kunt u contact opnemen met De Arbeidsjurist.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Raoul Boonstra

Raoul Boonstra

Bij De Arbeidsjurist wordt u geholpen door mr. R. Boonstra, recentelijk afgestudeerd en daardoor op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.